Katter vi minns

1999 11 07 - 2012 10 09

2000 04 24 - 2017 07 11

Maurice och Leroy som ler och långhalm

"Änglarna klappar Leroy i himlen" (Ida 3 år) Teckning av Mona Kilström 2012