Utställning Bolt

PR Kadikods Lemon Curd "Bolt"

Datum

Klubb - ort

Klass

Domare

Bedömning

Övrigt

2013-11-17

Birka - Sollentuna

10

Jens Rudolph

Ex1, CAP

ensam i klassen, 3 av 6 för BIV, varav Bolt var en men blev ej BIV

2014-02-15

Nerikes - Örebro

10

Åsa Hammarlund

Ex1, CAP

ensam i klassen

2014-03-09

SK - Sollentuna

10

Lena Björkander

Ex1, CAP, Premier

ensam i klassen